เดอะ วอล์กกิง เดด 2x6

Episode 6

เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×6
Nov. 20, 2011

เดอะ วอล์กกิง เดด season 2