เดอะ วอล์กกิง เดด 2x3

Episode 3

เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×3
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×3
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×3
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×3
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×3
Oct. 30, 2011

เดอะ วอล์กกิง เดด season 2