เดอะ วอล์กกิง เดด 2x2

Episode 2

เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×2
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×2
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×2
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×2
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×2
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×2
Oct. 23, 2011

เดอะ วอล์กกิง เดด season 2