เดอะ วอล์กกิง เดด 2x13

Episode 13

เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×13
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×13
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×13
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×13
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×13
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×13
Mar. 18, 2012

เดอะ วอล์กกิง เดด season 2