เดอะ วอล์กกิง เดด 2x1

Episode 1

เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×1
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×1
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×1
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×1
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×1
เดอะ วอล์กกิง เดด: 2×1
Oct. 16, 2011

เดอะ วอล์กกิง เดด season 2