เดอะ วอล์กกิง เดด 1x1

Episode 1

หลังจากถูกยิงรองนายอำเภอริกริท์มส์ได้ตื่นขึ้นมาพบกับ ผีดิบที่บุกย่ำยีโลก

เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
เดอะ วอล์กกิง เดด 1×1
Oct. 31, 2010

เดอะ วอล์กกิง เดด season 1